Vaša prva poseta i hipnoterapija

Prva poseta hipnoterapeutu traje od 90 do 120 minuta i sastoji se od tri dela:

1. Uvodni razgovor

Nakon upoznavanja, Vaš hipnoterapeut će Vas zamoliti da popunite upitnik i dokument o poverljivosti podataka. Za uspešnost tretmana neophodno je da kod hipnoterapeuta klijent dolazi po sopstevnoj želji, samoinicijativno, a ne na nagovor druge osobe. Takođe je veoma važno odgovoriti na sva pitanja koja hipnoterapeut postavlja kako bi što preciznije definisali situaciju u kojoj se klijent nalazi, a koja mu često izgleda bezizlazno.

Uz ciljana pitanja, bolje će biti definisana situacija iz koje želite da izađete i formirani ciljevi na koje, uz pomoć hipnoterpije, želite da stignete. Kako bi hipnoterpija dala dobre rezultate, u zavisnosti da li se radi o želji da se oslobodite teskobe ili stresa, podignete svoje samopouzdanje, prevaziđete strahove, izgubite kilograme, ostavite pušenje, donesete odluku ili poboljšte uspeh u sportu ili školi, pronalazeći novi motiv, važno je da hipnoterapeut i klijent rade timski.

2. Hipnoterapija

Nakon uvodnog razgovora, uz klijentovu saglasnost, hipnoterapeut klijenta uvodi u stanje hipnoze.

Stanje hipnoze je prirodno stanje ljudskog uma, što potvrđuje i činjenica da se svako od nas u toku svakog dana mnogo puta nađe u stanju hipnoze, a da toga nismo svesni.

Hipnoza je stanje slično snu, stanje fokusirane koncentracije u kome svesni deo moždane aktivnosti ustupa prostor podsvesnom delu, kako bi uključujući prirodne resurse ljudske podsvesti došli do razloga koji je uzrok problema, razloga koji klijenta onemogućava da funkcioniše u skladu sa sobom i svojom okolinom, a nakon toga pozitivnom sugestijom otklonili uzrok i napravili tačno onoliko potrebnih „koraka“ da cilj, koji je postavljen, klijent i ostvari.

Postoje mnoge zablude o hipnozi, međutim, hipnoza je potpuno bezbedna i mnogostruko korisna. Ne postoje kontraindikacije za hipnoterapiju niti neželjeni efekti.

Važno je da klijenti koji se odluče za hipnoterapiju žele da reše neželjenu situaciju u kojoj su se našli, a kod hipnoterapeuta često dolaze nakon što su sa dotadašnjom terapijom stigli do određenog nivoa, ali ih to ne čini zadovoljnim i dalje ograničava u redovnim životnim aktivnostima.

Komparativna studija Američke Klinike Hipnosis u rešavanju istog problema kao rezultate pokazala je sledeće:
Psihoanaliza: 38% oporavak posle 600 seansi
Bihevioralna terapija: 72% oporavak posle 22 seanse
Hipnoterapija: 93% oporavak posle 6 seansi

3. Kratak pregled, zaključak i plan

Nakon povratka u potpuno budno stanje, hipnoterapeut klijentu postavlja nekoliko kratkih pitanja kako bi klijent „osvestio“ svaki deo terapije i njene dobrobiti. Time što klijent odgovori na pitanja, on sam postaje svestan činjenica i drugačije percepcije, što je prvi dobar znak da postaje prijemčiv za nastavak terapije u cilju sopstvene dobrobiti, rešavanju problema i napretka u životu.