Hipnoterapija

1. Šta je hipnoterapija?

Hipnoterapija je oblik komplementarne terapije koja koristi moć pozitivne sugestije na ljudsku podsvest i na taj način menja naše misli, osećanja i ponašanje.

Sam postupak ima za cilja da promeni stanje naše svesti na način da umanji uticaj svesnog dela našeg uma i istovremeno stimuliše i usmerava podsvesni deo našeg uma. Ovo „izoštreno“ stanje podsvesti i fokusirana koncentracija postiže se korišćenjem, u nauci i praksi, definisanih tehnika relaksacije i opuštanja koje koristi hipnoterapeut u cilju omogućavanja da podsvest prihvati odgovarajuće pozitivne sugestije.

2. Da li postoje razne vrste hipnoterapije?

Ako razmišljate o hipnozi i hipnoterapiji, važno je da znate da postoje različite vrste hipnoterapije a razlog za to je činjenica da su određene tehnike prilagođene specifičnim situacijama i okolnostima.

U nastavku se nalazi kratak pregled najčešće korišćenih vrsta hipnoterapije:

Tradicionalna /sugestibilna hipnoterapija

Tretman vodi hipnoterapeut koji daje niz sugestija koje u stanju hipnoze dopiru do podsvesnog dela ljudskog uma i pozitivno utiču na misli, osećanja i ponašanje, u smislu poboljšanja odnosa prema sebi, sopstvenom integritetu i svom životu, a pogodan je za rešavanje širokog dijapazona stanja i situacija od onih gde postoji vrlo konkretan i definisan problem do onih gde problem nije jasno definisan kada se kroz nekoliko seansi i definiše i rešava problematika.

Hipno psihoterapija

Podrazumeva učešće psihologa, psihijatra i hipnoterapeuta u cilju rešavnja kompleksnih poremećaja (kao što su traume, postarumatski stres, kompulzivno opsesivni poremećaj, manični poremećaji, šizofrenija….) U cilju rešavanja poremećaja neophodan je integrativni pristup i sveobuhvatna opservacija kako bi rezultat bio zadovoljavajući.

Analitička hipnoterapija / hipnoanaliza

Oslanja se na koncept i tehnike pomoću koji se dublje ulazi u problematiku, u pokušaju da se otkrije uzrok poremećaja i nakon toga isti i otkloni. Dakle, ne samo da nauči klijenta da “upravlja” problemom, hipnoanaliza ima za cilj da reši problem a za to je potrebno duže vreme lečenja kao i predanost i istrajnost klijenta.

Klinička hipnoterapija

Obuhvata korišćenje svih procedura i tehnika hipnoterpije od strane kvalifikovanog hipnoterapeuta koji ima visoko zdravstveno obrazovanje. Dakle, klinički hipnoterapeut je licencirani doktor koji hipnoterapiju koristi u praksi za lečenje i rešavanje medicinskih i psiholoških stanja.

Da bi mogao da obavlja praksu neophodno je da pored lekarske licence i sertifikata kliničkog hipnoterapeuta, terapeut ima i uverenje nadležne državne institucije za obavljanje prakse sa klijentima.

Kognitivna / bihevioralna hipnoterapija

Podrazumeva moderan naučni pristup terapiji, u kojoj se kombinuje kognitivno-bihevioralna terapija i hipnoza, u cilju pozitivnog uticaja na emocionalne, bihevioralne, kognitivne i simptomatske promene. Ova grana hipnoterapije obuhvata niz teorija, kao što su pozitivna psihologija, neurologija, evolutivna psihologija, NLP, koje se ujedinjuju i prilagođavaju ciljevima i vrednostima klijenta. Na ovaj način izbegava se pristup “ jedna veličina odgovara svima”.

Hipnoterapija i NLP

Neuro-Linguistic Programming (NLP) istražuje odnos između jezika, ponašanja i uspeha. NLP praktičar koristi reči i procedure za izgradnju odnosa i istraživanje fizičkog i emocionalnog stanja klijenta u cilju pronalaženja “žarišta” problema, a nakon toga pravi strategiju za poboljšanje razumevanja, motivaciju, poboljšanje tehnika učenja i pamćenja kod klijenta. Mnogi hipnoterapeuti koriste u praksi NLP kako bi pomogli svojim klijentima da nauče kako da na najbolji način komuniciraju sami sa sobom.

Time Line Therapy ™

Razvijen od strane NLP praktičara, Teda Džejmsa, Time Line Therapy ™ je hipnotički pristup koji proizlazi iz NLP. Ova vrsta terapije se temelji na konceptu da naš nesvesni um skladišti sećanja u linearnom obrascu – poput vremenske linije – kao mentalni foto-album našeg života. Terapeuti koriste različite tehnike kako bi klijentima u hipnozi pomogli da oslobode negativnih emocija i ograničavajućih uverenja povezana sa iskustavima iz prošlosti kako bi lakše i dugoročno transformisali zdravlje uma i tela. Time Line Therapy ™ smatra se naročito korisnom za pomaganje ljudima u prevazilaženju simptoma depresije, stresa i teskobe i daje brze rezultate.

Fokusirana hipnoterapija

Fokus ove vrste hipnoterapije je na rešenju.Gleda se šta klijent želi da postigne, ne zalazeći u razloge. Ovaj vid hipnoterapije usmeren je na sadašnjost i budućnost i ne osvreće se na prošlost, zbog čega može i daje pozitivan rezultat u veoma kratkom vremenskom periodu. Uvek se postavlja pitanje šta će se u klijentovom životu poboljšati i promeniti kada problem bude rešen, formira se cilj i ka njemu se stremi. Ovaj pristup daje veoma dobre rezultate kod otklanjanja teskobe, depresije, traumatskih iskustava, blažih oblika fobija…

3. U kojim situacijama bi hipnoterapija bila od koristi?

Hipnoterapija je priznata u mnogim zemljama sveta (od strane Nacionalnih institucija za zdravlje i brigu o ljudima) i ima široku primenu u praksi. Bilo je potrebno više konkretnih dokaza da bi korišćenje hionoze bilo odobreno kod velikog broja stanja i oboljenja, kao alternativa konvencionalnoj medicini. Rezultati su bili neverovatno dobri i u sitacijama kada je hipnoza korišćena u tandemu sa tradicionalnim lečenjem, ili kada je korišćena samostalno, nakon što su svi drugi načini već isprobani.

Danas je hipnoterapija primenjuje kao jedinstven tretman koji kod mnogih situacija i oboljenja zaista daje permanentno rešenje.

4. Da li hipnoterapija može da pomogne svakome?

Hipnoza može da daje neverovatno dobre pozitivne rezultate kod većine ljudi, ali neki ljudi su osetljiviji i prijemčiviji od drugih. Najvažnija stvar je da zapamtite da je neophodno u potpunosti biti predan procesu za koji ste se svojevoljno odlučili. Važno je da u svog hipnoterapeuta imate potpuno poverenje, jer je to najkraći put za sticanje poverenja u sebe i svoje mogučnosti. Takođe je važno da u proceduru uđete potpuno otvorenog uma sa kristalno jasnom željom da rešite problem zbog koga se se odlučili za hipnoterapiju.

5. Kako da odaberem hipnoterapeuta?

Pored dobre preporuke od strane zadovoljnog klijenta, preporuke prijatelja ili člana porodice, pretraživanja po internetu, dobrog hipnoterapeuta prepoznaćete već nakon prvog telefonskog razgovora. Prvi telefonski kontakt, u kome se klijent i terapeut prepoznaju kao tim, zasigurno je početak uspešne saradnje i rešenja problema. Nakon toga, na prvoj seansi ovaj odnos se produbljuje time što se hipnoterapeut profesionalno predstavi, odgovori na sva Vaša pitanja, prolazi sa Vama sve bitne detalje za rešavanje određene situacije ili problema na koji ste naišli, objasni Vam sve principe i tehnike hipnoze, uvodi Vas u stanje hipnoze, a nakon toga više nema dileme u efekat hipnoterapije niti dileme da li ste dobro odabrali terapeuta. Za one hipnoterapeute koji vam ne predlože sve gore navedeno, može da se postavi pitanje stručnosti i pokrića posla kojim se bave.

6. Šta će se dogoditi na hipnoterapijskoj seansi?

Prva seansa podrazumeva nešto drugačiji protokol u odnosu na sve ostale zbog uvoda tj poečtnik konsultacija koje uključuju nekoliko detalja:

Razgovor o zahtevima i ciljevima

Prikupljanje ličnih podataka od strane hipnoterapeuta, kao što su razlog zbog koga klijent dolazi, informacije o načinu života (profesionalna anamneza i navike), informacije o zdravstvenom stanju (akutna, hronična oboljenja, lekovi ukoliko ih klijent uzima), kratka porodična anamneza (prvenstveno zbog naslednih bolesti ili istovetnih problema kod nekog od članoova porodice), tretmani i lečenja koja su u toku u momentu kada klijent dolazi kod hipnoterapeuta.

Pročitajte više o prvoj poseti hipnoterapeutu >>>